Magistraten

Magistraten 29. maj 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.019 og Lokalplan 3-3-111, Boliger, Otiumvej, Hasseris (Annullering)
Beslutning: Anbefales
3. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.049 og Lokalplan 4-1-114 Boliger, Samsøgade og Bernstorffsgade, Vejgård (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse af Lokalplan 3-6-109 Boliger og erhverv, Digtervejen Nord, Skalborg (med miljørapport) (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af Lokalplan 6-1-111 Boliger, Tingstedet, Svenstrup (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af Lokalplan 6-1-110, Institution, Bautastenen, Svenstrup (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af vedtægtsændringer for Fonden Musikkens Hus i Nordjylland
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af forårsbudgetrevision 2017 for Miljø- og Energiforvaltningen
Beslutning: Anbefales
9. Godkendelse af kommunegaranti til Aalborg Kloak A/S
Bilag til punkt 9
 
Beslutning: Anbefales
10. Godkendelse af plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet - Nordjyllands Beredskab 2021
Beslutning: Anbefales
11. Eventuelt
Beslutning: Intet
12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

13. Godkendelse af indgåelse af kontrakt med ekstern leverandør til kontrol af sociale klausuler
Beslutning: Godkendt med bemærkninger