Magistraten

Magistraten 12. juni 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af byrådets møder i 2018
Beslutning: Anbefales
3. Godkendelse af Aalborg Kommunes muligheder for at undlade at handle med og investere i virksomheder mv. der unddrager sig skattebetaling.
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse af vedtægtsændringer for Aalborg Erhvervsråd
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af tillæg til Planstrategi 2016 for Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
6. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.031 (med Miljørapport) for den nordvestlige del af Midtbyen, Aalborg (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af lokalplan 1-3-115 (med Miljørapport) Boliger, erhverv m.m., Strandvejen og Badehusvej, Vestbyen (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af servicetjek af tosprogsområdet for Skolevæsenet i Aalborg Kommune
Beslutning: Se referat
9. Godkendelse af revidererede vedtægter for Studenterhuset
Beslutning: Anbefales
10. Godkendelse af 2. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
11. Godkendelse af 2. behandling af revision af indsatsplan for OSD 1469, Hals
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
12. Godkendelse af kommunal lånegaranti til Vandsamarbejdet på Sejlflodkanten (VSK)
Beslutning: Anbefales
13. Godkendelse af økonomiske fordelingsnøgler for 2018 for Nordjyllands Beredskab
Beslutning: Anbefales
14. Eventuelt
Beslutning: Intet
15. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
16. Godkendelse af Lokalplan 1-3-113 (med Miljørapport) Spritfabrikkens omdannelse, Strandvejen og Vestre Havnepromenade, Vestbyen (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
17. Godkendelse af etablering af fælles vagtcentral, anlæg - Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales