Magistraten

Magistraten 19. juni 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Drøftelse af budgetlægningen for 2018-2021
Beslutning: Drøftedes
3. Orientering om ukommenteret virksomhedsrapport januar-maj 2017
Beslutning: Til orientering
4. Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - april 2017
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af afgangsføring af uerholdelige beløb 1. halvår 2017
Beslutning: Godkendt
6. Orientering om selvejende institutioner - regnskaber 2016 - Borgmesterens Forvaltning
Beslutning: Til orientering
7. Godkendelse af tegningsbemyndigelse til oprettelse og ophævelse af konti i penginstitutter mv.
Beslutning: Anbefales
8. Orientering om Magistratens møder i august-december 2017
Beslutning: Til orientering
9. Godkendelse af servicetjek af integrationen i dagtilbud
Beslutning: Anbefales
10. Orientering om afslag på Horizon 2020 SMART City ansøgning
Beslutning: Til orientering
11. Godkendelse af forslag fra Det Radikale Venstre om parkering uden betaling for elbiler og brintbiler
Beslutning: Se referat
12. Eventuelt
Beslutning: Se referat
13. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

14. Ændring af bestyrelsesstruktur for Aalborg Vandkoncern og Aalborg Energikoncern
Beslutning: Udsat med bemærkninger