Magistraten

Magistraten 7. august 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.024 og Lokalplan 3-4-104 Boliger og institution, Annebergvej, Mølholm (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
3. Godkendelse af Kommuneplantillæg 9.013 Blandet bolig- og erhvervsområde, Poul Smeds Vej, Gandrup (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse af Lokalplan 4-10-103 Sognegård, Sønder Tranders, Landområde Øst (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af Lokalplan 7-1-110 Boliger og Erhverv, Lodsholmvej, Klarup (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af Lokalplan 10-1-108 Boliger og Erhverv, Koldsmindevej og Vestergade, Nibe (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af renoveringsprojekt - Viva Bolig afd. 20 - Absalonsgade 9, 9000 Aalborg - Skema A
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af reviderede vedtægter for Foreningen Tusindfryd
Beslutning: Anbefales
9. Godkendelse af samarbejdsaftale med Foreningen Tusindfryd
Beslutning: Anbefales
10. Godkendelse af samarbejdsaftale med Nordjyllands Historiske Museum for perioden 01.09.2017-31.12.2020
Beslutning: Anbefales
11. Godkendelse af midlertidig regulering, som første skridt i en helhedsplan ved Sofiendal Enge
Beslutning: Anbefales
12. Eventuelt
Beslutning: Se referat
13. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt