Magistraten

Magistraten 14. august 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Drøftelse af budgetlægningen for 2018-2021 i Den udvidede Magistrat
Beslutning: Drøftedes
3. Orientering om halvårsregnskab 2017 - Borgmesterens Forvaltning
Beslutning: Til orientering
4. Godkendelse af økonomisk status 2017 - herunder Midtvejsregulering m.m. samt budgetoplæg 2018 - 2021 for Borgmesterens Forvaltning
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Orientering om afrapportering Udviklings- og Omstillingsplan 2014-2017 af Handicapområdet
Beslutning: Til orientering
6. Godkendelse af kommissorium for proces vedr. udvikling af Løvvangsområdet
Beslutning: Anbefales
7. Eventuelt
Beslutning: Se referat
8. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt