Magistraten

Magistraten 11. september 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om status på salgsprocessen for Stigsborg Havnefront
Beslutning: Til orientering
3. Orientering om ukommenteret virksomhedsrapport januar-august 2017
Beslutning: Til orientering
4. Godkendelse af ny udbuds- og indkøbspolitik for Aalborg Kommune
Beslutning: Se referat
5. Eventuelt
Beslutning: Intet
6. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

7. Godkendelse af ændring af bestyrelsesstruktur for Aalborg Vandkoncern og Aalborg Energikoncern
Beslutning: Udsat