Magistraten

Magistraten 2. oktober 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af samarbejdsaftale - Stigsborg Havnefront
Beslutning: Se referat
3. Godkendelse af stiftelse af et udviklingsselskab til udviklingen af Stigsborg Havnefront - Tillægsbevilling 2017
Beslutning: Se referat
4. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
5. Godkendelse af aktuel status 2017 - By- og Landskabsforvaltningen. Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
6. Godkendelse af aktuel status 2017 - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - budgetgaranterede udgifter. Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af aktuel status 2017 - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - serviceudgifter. Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
8. Aktuel status 2017 - Ældre- og Handicapforvaltningen. Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
9. Godkendelse af aktuel status 2017 - Sundheds- og Kulturforvaltningen. Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
10. Godkendelse af aktuel status 2017 - Miljø- og Energiforvaltningen. Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
11. Godkendelse af anlægstilskud til Musikkens Hus. Tillægsbevilling 2017
Bilag til punkt 11
 
Beslutning: Anbefales
12. Godkendelse af merudgifter i forbindelse med voldgiftsagen om Nordkraft. Tillægsbevilling 2017
Beslutning: Anbefales
13. Godkendelse af bevilling til udbedring af ovenlys på Kunsten. Tillægsbevilling 2017
Beslutning: Anbefales
14. Justering af lønbudget 2017. Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
15. Godkendelse af aflønning af valgsekretærer og valgsekretærmedhjælpere
Beslutning: Godkendt
16. Godkendelse af Tillæg til Planstrategi 2016 for Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
17. Godkendelse af Kommuneplantillæg 7.011 og Lokalplan 7-2-103 Boliger, Dybbroparken ved Hadsundvej, Gistrup (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
18. Godkendelse af annullering af Kommuneplantillæg 9.012 og Lokalplan 9-6-105. Vindmølleområde ved Øster Hassing Kær, landområde Hals (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
19. Godkendelse af Lokalplan 7-1-107 Boliger, Sønderhaven, Klarup (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
20. Godkendelse af Aalborg Kommunes Ligestillingsredegørelse 2017
Bilag til punkt 20
 
Beslutning: Anbefales
21. Eventuelt
Beslutning: Se referat
22. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt