Magistraten

Magistraten 9. oktober 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af kommuneplantillæg 2.016 og Lokalplan 2-4-106 Erhverv m.m., Lufthavnsvej og Thistedvej, Lindholm (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
3. Godkendelse af kommuneplantillæg 6.025 og lokalplan 6-3-107, boliger, Carl Nielsens Vej, Frejlev (1. forelæggelse)
Beslutning: Udgik
4. Godkendelse af lokalplan 1-1-133 Café, offentlige formål mm., Medborgerhuset, Aalborg Midtby (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af regulering af maksimaltakster for taxikørsel
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af vedtægtsændring for Krisecentre for kvinder
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af aktuel status 2017 - Skoleforvaltningen. Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af Udkast til Nordjysk Socialaftale 2018-2019 (tidl. rammeaftale)
Beslutning: Udsat
9. Eventuelt
Beslutning: Intet
10. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt