Magistraten

Magistraten 6. november 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af ny organisering af Borgmesterens Forvaltning pr. 1. januar 2018
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af vedtægter for foreningen Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg (AKU)
Beslutning: Anbefales
4. Orientering om dispensationer fra regler om røgfri miljøer i Aalborg Kommune i perioden 2007-2016
Beslutning: Til orientering
5. Godkendelse af Lokalplan 6-1-111 Boliger, Tingstedet, Svenstrup (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar
Beslutning: Anbefales
7. Eventuelt
Beslutning: Intet
8. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

9. Godkendelse af salg af ejendomme 2017-2019
Beslutning: Godkendt