Magistraten

Magistraten 13. november 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden.
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om den ukommenterede virksomhedsrapport januar-oktober 2017
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af ændring af styrelsesvedtægt (1. behandling)
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse af Budgetrevision 2017, takstjusteringer Aalborg Gas
Beslutning: Anbefales
5. Eventuelt
Beslutning: Se referat
6. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt