Magistraten

Magistraten 27. november 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af lånoptagelse vedrørende lånerammen for 2017, ny strategi for sammensætning af kommunens låneportefølje – Tillægsbevilling 2017
Beslutning: Anbefales
3. Godkendelse af udlandsrejse i forbindelse med Ungdomslegene i Almere
Bilag til punkt 3
 
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af lokalplan 9-1-103 Boliger, Hækken, Vester Hassing (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af Budget 2017 og 2018 - takstændringer og tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af etablering af Foreningen Grundvandssamarbejde Aalborg og nedlæggelse af Samarbejdet om vandforsyning i det åbne land
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af etablering af fjernvarmeforsyning til Storvorde og Sejlflod. Projektgodkendelse
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af kommunal lånegaranti til Foreningen Grundvandssamarbejde Aalborg
Beslutning: Anbefales
9. Eventuelt
Beslutning: Intet
10. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

11. Godkendelse af udpegning af medlemmer til Beboerklagenævn for perioden 2018-2021
Beslutning: Anbefales