Magistraten

Magistraten 4. december 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden.
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - oktober 2017
Beslutning: Anbefales
3. Orientering om Stigsborg Havnefront - Fusionskontrol
Beslutning: Til orientering
4. Godkendelse af tegningsbemyndigelser 2018
Beslutning: Anbefales
5. Orientering om Magistratens møder i januar, februar og marts 2018
Beslutning: Til orientering
6. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.045 og Lokalplan 1-1-130 Butikker, boliger m.m., Algade 16-16A, Aalborg Midtby (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af Kommuneplantillæg 5.020 Byudviklingsplan for Vodskov med miljørapport (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af Kommuneplantillæg 5.021 Byudviklingsplan for Vestbjerg med miljørapport (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
9. Godkendelse af Kommuneplantillæg 9.016 og Lokalplan 9-6-108, Boliger, Overby Bakke, Stae, Landområde Hals (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
10. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.043 og Lokalplan 1-2-116 boliger ved Digmannsvej, Stigsborg Havnefront, Nørresundby Midtby (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
11. Godkendelse af Kommuneplantillæg 2.018 og lokalplan 2-2-108, Boliger, Gl. Kongevej, Nr. Uttrup (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
12. Godkendelse af Lokalplan 10-1-108 Boliger og Erhverv, Koldsmindevej, Nibe (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
13. Godkendelse af Lokalplan 10-1-112 Boliger, Lundevej, Nibe (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
14. Godkendelse af Skema A for 124 almene familieboliger på Sohngårdsholmsvej 55, 9000 Aalborg for boligselskabet Nordjylland afd. 01.74, Parkbyen
Beslutning: Anbefales
15. Godkendelse af Skema A for 20 almene familieboliger på Fyrkildevej, 9220 Aalborg øst for Himmerland boligforening afd. 52
Bilag til punkt 15
 
Beslutning: Anbefales
16. Godkendelse af skema A for 55 almene familieboliger på Gl. Kongevej i Nørresundby. Sundby Hvorup Boligselskab afd. 77
Beslutning: Anbefales
17. Godkendelse af Skema A for 89 almene familieboliger på Digmansvej 17, 9400 Nørresundby for Nørresundby Boligselskab afd. 78
Bilag til punkt 17
 
Beslutning: Anbefales
18. Godkendelse af Skema A for 22 almene familieboliger på Koldsmindevej i Nibe. Boligforeningen Enggaarden afd. 24
Beslutning: Anbefales
19. Godkendelse af Skema A for 25 almene familieboliger på Lundevej 57, 9240 Nibe for Boligforeningen Enggården
Beslutning: Anbefales
20. Godkendelse af høringssvar vedrørende justeringer af Natura 2000 grænser
Beslutning: Anbefales
21. Godkendelse af beskæftigelsesplan for 2018
Beslutning: Anbefales
22. Godkendelse af tillægsbevilling til anlæg på Skoleforvaltningens budget 2017
Beslutning: Anbefales
23. Eventuelt
Beslutning: Intet
24. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

25. Godkendelse af bedømmelse af tjenestemand med henblik på varig ansættelse
Beslutning: Anbefales

Åben

26. Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende renter, dataanalyser, rammebeløb, energiafgifter og forskerskat - Tillægsbevilling 2017
Beslutning: Anbefales