Magistraten

Magistraten 18. december 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om den ukommenterede virksomhedsrapport januar-november 2017
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af afgangsføring af uerholdelige beløb 2. halvår 2017
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.046 og Lokalplan 1-3-119 Boliger, Porthusgade, Vestbyen (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.042 og Lokalplan 1-3-117 Boliger, Ny Kastetvej og Kastetvej, Vestbyen (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
6. Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.026 og Lokalplan 3-6-110 Bolig og erhverv, Hobrovej/Nibevej, Skalborg (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
7. Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.027 og Lokalplan 3-2-107 Aalborg Zoo, Hobrovejkvarteret (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af Kommuneplantillæg 5.019 og Lokalplan 5-4-101 Boliger, Øster Hassing Vej - Smalby, Langholt (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
9. Godkendelse af Lokalplan 3-6-109 Boliger og erhverv, Digtervejen Nord, Skalborg (med miljørapport) (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
10. Godkendelse af ekspropriation til spildevandsledninger i sommerhusområde i Hou/Hals - etape 9 & 10
Beslutning: Anbefales
11. Eventuelt
Beslutning: Se referat
12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt