Magistraten

Magistraten 8. januar 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Konstituering: Valg af næstformand for Magistraten
Beslutning: Se referat
3. Godkendelse af honorering af 2. viceborgmesters aktiviteter i 2017
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse af tegningsbemyndigelse i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Aalborg Kommune og Fonden Musikkens Hus i Nordjylland
Beslutning: Anbefales
6. Eventuelt
Bilag til punkt 6
 
Beslutning: Se referat
7. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

8. Godkendelse af forlængelse af bankaftale med Danske Bank
Beslutning: Godkendt