Magistraten

Magistraten 22. januar 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af renovering af Medborgerhuset - Rendsburggade 2, 9000 Aalborg. Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
3. Godkendelse af gebyr for underretninger om udlægsforretninger, takstoversigten – Tillægsbevilling 2018
Beslutning: Anbefales
4. Ukommenteret virksomhedsrapport ultimo december 2017 - pr. 17. januar 2018
Beslutning: Til orientering
5. Godkendelse af revision af strategi for kommunalt ejede selskaber
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af kommuneplantillæg 3.029 og lokalplan 3-3-114 Boliger, Bygaden 28, Hasseris (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af udpegning til Aalborg Kommunes Handicapråd 2018-2021
Beslutning: Anbefales
8. Eventuelt
Beslutning: Se referat
9. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

10. Godkendelse af aftale om ophør af lejemål Park Hotel - John F. Kennedys Plads 41, 9000 Aalborg. Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
11. Godkendelse af fælles el-indkøb i Aalborg Kommune. Tillægsbevilling 2018
Beslutning: Anbefales