Magistraten

Magistraten 5. februar 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af Kommuneplantillæg 6.027 og Lokalplan 6-6-104 Tekniske anlæg, Solfangeranlæg, Sønderholm (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
3. Godkendelse af Kommuneplantillæg 2.016 og Lokalplan 2-4-106 Erhverv m.m., Lufthavnsvej og Thistedvej, Lindholm (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse af Lokalplan 1-1-133 Café, offentlige formål mm., Medborgerhuset, Aalborg Midtby (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af Lokalplan 9-4-103, tillæg til lokalplan 5.23, Boliger ved Færgevej, Vestpieren, Hals (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af ophævelse af lokalplan 50.03.79 for Vandværksvej 2, Storvorde (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af Skema A for 22 nye almene familieboliger på Kaj Birksteds Vej i Vadum for Nørresundby Boligselskab
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af kapitaltilførsel til Lejerbo Aalborg afd. 755-0 - Nygårdshave
Beslutning: Anbefales
9. Eventuelt
Beslutning: Intet
10. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

11. Godkendelse af udpegning til Aalborg Kommunes Integrationsråd
Beslutning: Anbefales