Magistraten

Magistraten 12. februar 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af Plan- og budgetprocedure for 2019-2022
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
3. Orientering om planer for renovering af Medborgerhuset
Beslutning: Til orientering
4. Godkendelse af plan for virksomhedsrapportering i 2018
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Godkendelse af udpegning af bestyrelsesmedlemmer i udviklingsselskab for Stigsborg Havnefront og orientering om status på processen
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af udpegning af bestyrelsesmedlem til Aalborg Kommunes Feriefond
Beslutning: Godkendt
7. Orientering om status for udpegningslisten 2018 – 2021 samt efterfølgende udpegninger
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
8. Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.028 og Lokalplan 3-1-104 Boliger, Ny Kærvej/Asylvej, Kærby (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
9. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.054 og Lokalplan 4-1-112 Boliger og erhverv, Kollegievej, Vejgård (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
10. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.037 og Lokalplan 1-2-115 Boliger mm., Engvej, Østergade, Cementvej og Kortegårdsvej, Nørresundby Midtby (med miljørapport) (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
11. Godkendelse af Kommuneplantillæg 6.025 og Lokalplan 6-3-107, Boliger, Carl Nielsens Vej, Frejlev (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
12. Godkendelse af Lokalplan 5-2-111 Nyt behandlingscenter, Hammer Bakker, Storemosevej, Vodskov (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
13. Godkendelse af Lokalplan 7-1-109 Detailhandel, Klarupvej, Klarup (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
14. Godkendelse af Lokalplan 4-10-103 Ny Sognegård, Sønder Tranders, Landområde Øst (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
15. Godkendelse af Lokalplan 7-1-107 Boliger, Sønderhaven, Klarup (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
16. Godkendelse af Lokalplan 9-1-103 Boliger, Hækken, Vester Hassing (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
17. Godkendelse af 2. behandling af indførelse af samfundsfag i 7. klasse
Beslutning: Udsat med bemærkninger
18. Godkendelse af bevilling til fodboldklubben B52 vedrørende tilskud til anlæg af kunstgræsbane i 2020
Beslutning: Anbefales
19. Godkendelse af udlandsrejse til Wien
Beslutning: Godkendt
20. Eventuelt
Beslutning: Se referat
21. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt