Magistraten

Magistraten 5. marts 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om foreløbigt regnskab 2017 - Borgmesterens Forvaltning
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af tagudskiftning Skipper Klement Plejehjem. Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
4. Orientering om Magistratens møder i april, maj og juni 2018
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
5. Eventuelt
Beslutning: Intet
6. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt