Magistraten

Magistraten 19. marts 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af internationale principper for Aalborg Kommune 2018-2021
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
3. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.051 og lokalplan 4-2-115 Centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse af Lokalplan 10-1-110 Boliger, Skalhøje, Nibe (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af Lokalplan 10-1-111 Boliger, Nøragervej, Nibe (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af Lokalplan 10-1-113 Boliger, Skovbrynet, Nibe (1. forelæggelse)
Bilag til punkt 6
 
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af bedre bemanding i Ældreplejen
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af kommissorium for og udpegning til Uddannelsesrådet i Aalborg Kommune 2018-21
Beslutning: Anbefales
9. Godkendelse af åbning af Østerå, medfinansiering og omprioritering af kloakindsatser
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
10. Eventuelt
Beslutning: Intet
11. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

12. Godkendelse vedr. forkøbsret
Beslutning: Godkendt