Magistraten

Magistraten 16. april 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af barselsudligningsordningen - Regnskab 2017. Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
3. Orientering om den ukommenterede virksomhedsrapport januar-marts 2018
Beslutning: Til orientering
4. Godkendelse af visionsproces i Aalborg Kommune
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af internationale principper i Aalborg Kommune 2018-2021
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af udpegning af medlemmer til den politiske styregruppe for +BUS-projektet
Beslutning: Anbefales
7. Godkendendelse af Kommuneplantillæg 4.057 og Lokalplan 4-4-117 Boliger, Alfred Nobels Vej og James Tobins Allé, Universitetsområdet (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.045 og Lokalplan 1-1-130 Butikker, boliger m.m., Algade 16-16A, Aalborg Midtby (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
9. Eventuelt
Beslutning: Se referat
10. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

Fulde pdf for lukket dagsorden.
11. Godkendelse af køb af areal til ny sti mellem Romdrupvej og Klarup Banesti
Beslutning: Anbefales
12. Godkendelse af køb af areal til udvidelse af kryds
Beslutning: Anbefales
13. Godkendelse af salg af Forchhammersvej 13-15
Beslutning: Godkendt
14. Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland for Sygehus Nord og Gåsepigen
Beslutning: Anbefales
15. Godkendelse af Aalborg Kommunes udpegning til Rådet for Etniske Minoriteter 2018-2021
Beslutning: Anbefales