Magistraten

Magistraten 7. maj 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden.
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af kommenteret virksomhedsrapport januar-marts 2018
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
3. Godkendelse af udlandsrejse til Gøteborg
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af kommuneplantillæg 3.028 og Lokalplan 3-1-104 Boliger, Ny Kærvej/Asylvej, Kærby (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af ekspropriation til separatkloakering - Primulastien, Bellisvej m.fl., Vestbjerg
Bilag til punkt 5
 
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af Strategien "Tryg Aalborg - en mere tryg kommune" Version 2 for 2018-2021
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
8. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

9. Godkendelse af køb af areal til sti ved Mejlstedvej, Vestbjerg
Beslutning: Anbefales

Åben

10. Drøftelse af arbejdstidsaftale med underviserne i Aalborg Kommunes folkeskoler
Beslutning: Se referat