Magistraten

Magistraten 14. maj 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om ukommenteret virksomhedsrapport januar-april 2018
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af tegningsbemyndigelse til oprettelse og ophævelse af konti i pengeinstitutter mv.
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse af Personalepolitik
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse endelig anskaffelsessum skema C - Himmerland Boligforening afd. 74 Rendsburggade 10
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af lokalplan 7-1-109 Detailhandel, Klarupvej, Klarup (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af lokalplan 5-2-111 Behandlingscenter, Hammer Bakker, Storemosevej, Vodskov (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af kommuneplantillæg H.033 og Lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg (med miljørapport) (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
9. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.046 og Lokalplan 1-3-119 Boliger, Porthusgade, Vestbyen (2. behandling)
Beslutning: Anbefales
10. Godkendelse af kommuneplantillæg 4.050 og Lokalplan 4-1-115 Parkbyen, Boliger m.m., Sohngårdsholmsvej, Vejgård (med miljørapport) (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
11. Godkendelse af kommuneplantillæg 5.021 Byudviklingsplan for Vestbjerg med miljørapport (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
12. Godkendelse af offentlige beskyttelsesrum i det fri og sikringsrum i eksisterende bygninger
Beslutning: Udsat
13. Godkendelse af udlandsrejse - studietur for Miljø- og Energiudvalget
Beslutning: Godkendt
14. Godkendelse af køreplanindstilling 2018 - 2019
Beslutning: Anbefales
15. Eventuelt
Beslutning: Intet
16. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt