Magistraten

Magistraten 4. juni 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om borgerrådgiverens beretning 2016/2017
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
3. Godkendelse af forslag til bidrag til Moderniserings- og effektiviseringskataloget for Budget 2019 for Borgmesterens Forvaltning
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af Børne- og Ungepolitik - 2. behandling
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af revision af Udviklingsstrategien for Børn, Unge og Familier - 2. behandling
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af offentlige beskyttelsesrum i det fri og sikringsrum i eksisterende bygninger
Beslutning: Udsat med bemærkninger
7. Eventuelt
Beslutning: Se referat
8. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
9. Åbning af Havnebadet og tiltag vedrørende Vestre Fjordpark m.v.
Beslutning: Se referat