Magistraten

Magistraten 11. juni 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af kommenteret virksomhedsrapport januar-april 2018
Beslutning: Anbefales
3. Godkendelse af byrådets møder i 2019
Beslutning: Anbefales
4. Orientering om Magistratens møder i august, september og oktober 2018
Beslutning: Til orientering
5. Godkendelse af udlandsrejse - Studietur for By- og Landskabsudvalget
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af kommuneplantillæg 4.055 og Lokalplan 4-3-105 Boliger, Kong Minos Vej, Gug (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af kommuneplantillæg 3.029 og lokalplan 3-3-114 Boliger, Bygaden 28, Hasseris (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
8. Godkendelse af kommuneplantillæg 6.027 og Lokalplan 6-6-104 Tekniske anlæg, Solfangeranlæg, Sønderholm (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
9. Godkendelse af lokalplan 10-1-110 Boliger, Skalhøje, Nibe (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
10. Godkendelse af renovering af almene familieboliger for Plus Bolig afd. 57, Vegavej og Scheelsmindevej (skema A)
Beslutning: Anbefales
11. Godkendelse af ny lejekontrakt med Fjordbyen
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
12. Godkendelse af kommunegaranti i forbindelse med ny børnehave på Blåkildevej - Himmerland Boligforening afd. 67
Bilag til punkt 12
 
Beslutning: Anbefales
13. Godkendelse af kommunegaranti - Renovering af 28 almene ældreboliger, Drachmanns Have, afdeling 44 (Alabu Bolig)
Beslutning: Anbefales
14. Godkendelse af omformulering af budgetbemærkning om klippekort til vanskeligt stillede
Beslutning: Anbefales
15. Godkendelse af Forårsbudgetrevision 2018 for Miljø- og Energiforvaltningen. Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
16. Orientering om status på implementering af Bæredygtighedsplan 2017-20
Beslutning: Til orientering
17. Eventuelt
Beslutning: Intet
18. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt