Magistraten

Magistraten 25. juni 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af afgangsføring af uerholdelige beløb - 1. halvår 2018
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af tegningsbemyndigelse
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse af jobvækstpakke og organsiering
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af kommuneplantillæg 5.020 Byudviklingsplan for Vodskov med miljørapport (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af lokalplan 10-1-111 Boliger, Nøragervej, Nibe (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af optagelse af offentlige veje i City Syd
Bilag til punkt 7
 
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af Under Åben Himmel, politik for natur, parker og udeliv
Beslutning: Anbefales
9. Godkendelse af tilbageførsel af udbytte af overskud 2014-17
Beslutning: Anbefales
10. Eventuelt
Beslutning: Se referat
11. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

12. Godkendelse af salg af Bernstorffsgade 16A
Beslutning: Godkendt