Magistraten

Magistraten 27. august 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af aktuel status - Budgetregulering 2018 - Børnepasning 0-5 årige. Tillægsbevilling 2018
Beslutning: Anbefales
3. Godkendelse af Aalborg Kommunes ejerskabspolitik
Beslutning: Udsat
4. Godkendelse af Aktivt ejerskab af Aalborg Havn A/S
Beslutning: Udsat
5. Godkendelse af Personaleredegørelse 2018
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af kommuneplantillæg 7.010 og Lokalplan 7-5-101 Boliger, øst for Hålsvej, Fjellerad (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af kommuneplantillæg 4.054 og Lokalplan 4-1-112 Boliger og erhverv, Kollegievej, Vejgård (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af regnskab 2017 - Limfjordsbroen
Beslutning: Anbefales
9. Godkendelse af budget 2019 - Limfjordsbroen
Beslutning: Anbefales
10. Eventuelt
Beslutning: Intet
11. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

12. Godkendelse af udbudsform mv. ved udbud af kommunens kapitalforvaltning
Beslutning: Godkendt
13. Godkendelse af køb af areal til udvidelse af krydset Hobrovej/ Over Kæret/ Skelagervej
Beslutning: Godkendt