Magistraten

Magistraten 3. september 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af Aalborg Kommunes ejerskabspolitik
Beslutning: Anbefales
3. Godkendelse af Aktivt ejerskab af Aalborg Havn A/S
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af overførsel fra Sundheds- og Kulturforvaltningen til byfornyelse således at den statslige ramme til Landsbypulje kan udnyttes.
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.047 og lokalplan 1-1-131, Butikker, Boliger m.m., Bredegade og Niels Ebbesens Gade, Aalborg Midtby (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
6. Godkendelse af kommuneplantillæg 10.015 og lokalplan 10-1-114 Boliger, Søndergade, Nibe (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af lokalplan 7-1-108 Boligområde ved Skagen Beton, Klarupvej, Klarup (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af skema A for renovering og fremtidssikring af Plus Bolig afd. 47. C. P. Holbølls Plads i Seminariekvarteret mv.
Beslutning: Anbefales
9. Godkendelse af skema A for 24 nye almene familieboliger på Toftegårdsvej, Sulsted - Boligselskabet Nordjylland afd. 01.76
Bilag til punkt 9
 
Beslutning: Anbefales
10. Eventuelt
Beslutning: Intet
11. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt