Magistraten

Magistraten 19. november 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om Magistratens møder i januar, februar og marts 2019
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af Kommuneplantillæg 7.012 og Lokalplan 7-2-104 Boliger og rekreativt område, Hadsundvej, Gistrup (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse af Nordjysk Socialaftale 2018-2020
Beslutning: Anbefales
5. Eventuelt
Beslutning: Se referat
6. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

7. Godkendelse af eventuelt køb af ejerlejlighed 1 og 2 - Kjellerupsgade 16-18, Aalborg. Tillægsbevilling 2019
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af anvendelse af salgsprovenu af fodbold-, tennis- og petanquearealerne i Vestbjerg
Beslutning: Anbefales

Åben

9. Godkendelse af konstituering som direktør for Skoleforvaltningen
Beslutning: Godkendt