Magistraten

Magistraten 22. september 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Aktuel status 2014 - Borgmesterens Forvaltning. Drift og anlæg samt midtvejsregulering. Tillægsbevilling 2014.
Beslutning: Anbefales
3. Aktuel status 2014 - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Budgetgaranterede områder - Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
4. Aktuel status 2014 - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Serviceudgifter - Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
5. Aktuel status 2014 - Ældre- og Handicapforvaltningen
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
6. Aktuel status 2014 – Skoleforvaltningen. Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
7. Aktuel status 2014 - Sundheds- og Kulturforvaltningen
Beslutning: Anbefales
8. Uforbrugte anlægsmidler i 2014. Tillægsbevilling 2014 (Hele kommunen)
Beslutning: Anbefales
9. Moderniseringsaftalen 2014 - Finansiering af ikke-realiserbar andel. Tillægsbevilling 2014
Beslutning: Anbefales
10. Ansøgning fra Aalborg Kommune til EU's Horizon 2020 program. Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
11. Anlægsprojekt Tornhøjområdet (Astrupstien). Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
12. Anlægsprojekt Cykel- og gangsti over Limfjorden. Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
13. Lånoptagelse 2014. Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
14. Udlandsrejse
Beslutning: Godkendt
15. Eventuelt
Beslutning: Se referat
16. Godkendelse af referat.
Beslutning: Godkendt