Magistraten

Magistraten 23. juni 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Afgangsføring af uerholdige beløb
Beslutning: Godkendt
3. Plan- og projektinformation maj 2014
Beslutning: Godkendt
4. Status over økonomiske konsekvenser af en række omflytninger og bygningsmæssige ændringer grundet ny forvaltningsstruktur mv.
Beslutning: Til orientering
5. Status Ejendomsanalysen - Forventninger til ejendomssalg i 2014
Beslutning: Til orientering
6. Strategi for Aalborg Kommunes internationale samarbejde
Beslutning: Godkendt
7. STAY - Jobskabelse i partnerskab
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
8. Smart City Aalborg – Smart Aalborg
Bilag til punkt 8
 
Beslutning: Godkendt
9. Analyse af Aalborg Kommunes udbudspolitik - Byggeopgaver
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
10. Indførelse af bødetakster - Orientering
Beslutning: Til orientering
11. Etablering af kontrolenhed vedrørende sociale klausuler i Aalborg Kommune
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
12. Anmodning om tilladelse til studietur for By- og Landskabsudvalget
Beslutning: Godkendt
13. Forfaldne beboelsesejendomme i landdistriktet, 2. pulje samt midlertidig delegation af beslutningskompetence til By- og Landskabsudvalget
Beslutning: Anbefales
14. Boligselskabet NordBo – Niels Ebbesens Gade – Godkendelse af projekt og anskaffelsessum inden byggestart (skema B) - 22 almene ungdomsboliger og 2 familieboliger.
Beslutning: Anbefales
15. Aftale mellem Aalborg Kommune og Skråen i Nordkraft
Beslutning: Anbefales
16. Anmodning om studietur.
Beslutning: Godkendt
17. Henvendelse fra Venstre og Det Konservative Folkepartis byrådsgrupper - De økonomiske udfordringer for Aalborg Kommune
Beslutning: Se referat
18. Eventuelt
Beslutning: Intet
19. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

Fulde pdf for lukket dagsorden.
20. Salg af Bredgade 4, 9362 Gandrup
Beslutning: Godkendt
21. Ansættelse af chef for Jobcenter Aalborg, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Godkendt