Magistraten

Magistraten 24. februar 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Magistratens møder i april, maj og juni 2014
Beslutning: Til orientering
3. Vestre Fjordpark, Mølholm. Kommuneplantillæg 3.014, Ophævelse af Lindholmlinjen, Lokalplan 3-4-102 samt Redegørelse for bæredygtighed (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
4. Udpegning af Uddannelsesråd i Aalborg Kommune 2014-17
Beslutning: Anbefales
5. Miljø - NBE og Center for Grøn Omstilling
Beslutning: Anbefales
6. Eventuelt
Beslutning: Se referat
7. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

8. Ansættelse af direktør til Miljø- og Energiforvaltningen
Beslutning: Anbefales
9. Ansættelse af direktør til Skoleforvaltningen
Beslutning: Anbefales