Magistraten

Magistraten 25. august 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Halvårsregnskab 2014 - Aalborg Kommune.
Bilag til punkt 2
 
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
3. Ændring af Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt - Borgerrådgiver (1. behandling)
Beslutning: Anbefales
4. Ansøgning om afsked
Beslutning: Godkendt
5. Grønlandskvarteret, den sydvestlige del af Eternitten og Vandværksparken, Kommuneplantillæg 4.033 og Lokalplan 4-2-111 med miljøvurdering (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
6. Vejgård, Nørre Tranders Vej 69, Boliger. Kommuneplantillæg 4.031 og lokalplan 4-1-106 (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
7. Nibe, Sygehusvej 14, Boliger. Kommuneplantillæg 10.013 og Lokalplan 10-1-106 (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
8. City Syd, syd for Vægten, Erhverv og Butikker. Kommuneplantillæg 3.012, Lokalplan 3-6-107 samt delvis ophævelse af lokalplan 05-028, Aalborg City Syd, sydvestlige del (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
9. Gug, udvidelse af bydelscenter, kommuneplantillæg 4.030. (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
10. Nymarksminde Farm Park, Vodskov. Kommuneplantillæg 5.012, Lokalplan 5-9-104 og Redegørelse for Bæredygtighed (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
11. Sundby-Hvorup Boligselskab - Ulstedparken - Ulsted - 12 almene ældreboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)
Beslutning: Anbefales
12. Aalborg Kommune – Ældre- og Handicapforvaltningen – Storemosevej - Hammer Bakker - Godkendelse af projekt og anskaffelsessum inden byggestart (skema B) - 5 almene ældreboliger med serviceareal - Udslu
Beslutning: Anbefales
13. Himmerland Boligforening - afd. 61 (Odinsgade) - 136 almene ungdomsboliger og 49 almene familieboliger - endelig anskaffelsessum (skema C)
Beslutning: Anbefales
14. Nedlæggelse af en del af det offentlige vejareal
Beslutning: Anbefales
15. Ekspropriation af arealer mv. til etablering af rundkørsel i krydset Omfartsvejen/Halsvej ved Stae
Beslutning: Anbefales
16. Ekspropriation af arealer til tilslutning til Egnsplanvej fra motorvej E45, Aalborg Syd
Beslutning: Anbefales
17. Eventuelt
Beslutning: Intet
18. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt