Magistraten

Magistraten 26. maj 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Ejerstrategi for de kommunalt ejede selskaber
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
3. Forslag til forskellige justeringer i organisationen i Borgmesterens Forvaltning
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Forretningsgang for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste
Beslutning: Godkendt
5. Status vedrørende forslag til justeringer og ændringer i forskellige administrative procedurer og regler mv.
Beslutning: Godkendt
6. Stigsborg Havnefront Vision og indledende screening af planmæssige, tekniske og økonomiske forhold
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. Kvalifikationstillæg til afdelingschef Hanne Husted Manata
Beslutning: Godkendt
8. Arbejdstiden for modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp i nyttejob
Beslutning: Til orientering
9. Nørresundby Idrætscenter - udbetaling af tilskud i 2014 og 2015
Beslutning: Godkendt
10. EU's borgmesteraftale om klima
Bilag til punkt 10
 
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
11. Eventuelt
Beslutning: Se referat
12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt