Magistraten

Magistraten 28. april 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Regnskab 2013 - Aalborg Kommune
Beslutning: Anbefales
3. Endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Regnskab 2013
Beslutning: Anbefales
4. Overførsel af uforbrugte midler i 2013 til budget 2014, drift - Tillægsbevilling 2014 - Hele kommunen
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
5. Overførsel af uforbrugte midler i 2013 til budget 2014, anlæg - Tillægsbevilling 2014 - Hele kommunen
Beslutning: Anbefales
6. Barselsudligningsordningen - Regnskab 2013. Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
7. Selvejende institutioner m.v. i Borgmesterens Forvaltning - Regnskab 2013
Beslutning: Til orientering
8. Aalborg Kommunes repræsentation som ejer ved generalforsamlinger i selskaber under Aalborg Forsyning-koncernen
Beslutning: Se referat
9. Arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i Aalborg Kommune
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
10. Tegningsbemyndigelse
Beslutning: Anbefales
11. Udtalelse til Statsforvaltningen om Nymøllevej 9, Nibe
Beslutning: Anbefales
12. Institutionerne Hammer Bakker, Forslag til Kommuneplantillæg 5.009, Lokalplanforslag 5-2-106 med Miljøvurdering (1. forelæggelse af reviderede planer)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
13. Universitetsområdet, Kiplings Alle, Boliger. Lokalplan 4-4-110. Tillæg til lokalplan 4-4-103 (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
14. Aalborg Midtby, etageanvendelses- og bevaringsplan for Aalborg bykerne, ophævelse af lokalplan 10-011 (2. forelæggelse)
Beslutning: Udgik med bemærkninger
15. Plus Bolig - afdeling 12 - Beddingen 9, 9000 Aalborg - 166 almene ungdomsboliger - endelig anskaffelsessum (skema C)
Beslutning: Anbefales
16. Ekspropriation af arealer til pumpestationer og rettigheder til etablering og sikring af spildevandsledninger m.v. i området ved Koldkærvej, Kongelunden og Kimbrervej m.fl. - spildevandskloakering, so
Beslutning: Anbefales
17. Oprettelse af stilling som vicedirektør, lønændring for to chefer samt nedlæggelse af stilling som entreprenørchef i By- og Landskabsforvaltningen
Beslutning: Godkendt
18. Ansættelse af stadsingeniør i By- og Landskabsforvaltningen
Beslutning: Godkendt
19. Miljø- og Energiudvalget - Studietur
Beslutning: Godkendt
20. Vandforsyningsplanlægning - Takst for grundvandsbeskyttelse for VSK
Beslutning: Anbefales
21. Vandforsyningsplanlægning - Takst for Vandsamarbejde Hals, Grundvandsbeskyttelse
Beslutning: Anbefales
22. Eventuelt
Beslutning: Intet
23. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt