Magistraten

Magistraten 29. september 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Magistratens møder i november og december 2014
Beslutning: Til orientering
3. Vestre Bådehavn. Boliger. Kommuneplantillæg 1.027. (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
4. Nr. Uttrup, Loftbrovej, Erhvervs- og butiksområde til særligt pladskrævende varegrupper. Lokalplan 2-2-105 (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
5. Aalborg Midtby, hjørnegrunden Rendsburggade/Nyhavnsgade, Ungdomsboliger. Kommuneplantillæg 1.025 for området ved Musikkens Hus og Lokalplan 1-1-118 (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
6. Ændret organisering af samarbejdet mellem Kunsten og Utzon Center
Beslutning: Anbefales
7. Ansøgning om afsked og overgang til tjenestemandspension
Beslutning: Godkendt
8. Grundvandsbeskyttelse, Drastrup
Beslutning: Anbefales
9. Eventuelt
Beslutning: Se referat
10. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt