Magistraten

Magistraten 31. marts 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Valg til Europaparlamentet og Folkeafstemning den 25. maj 2014
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
3. Tegningsbemyndigelse
Beslutning: Anbefales
4. City Syd, syd for Vægten, Erhverv og Butikker. Kommuneplantillæg 3.012, Lokalplan 3-6-107 samt delvis ophævelse af lokalplan 05-028, Aalborg City Syd, sydvestlige del (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
5. Boligselskabet Nordbo, afdeling 7, Umanakvej 1-3, 9210 Aalborg SØ - Plejehjemmet Malik - ekstraordinær renovering
Beslutning: Anbefales
6. Boligforeningen Vanggården, afdeling 21 og 22 – Ansøgning om driftstilskud
Beslutning: Udsat med bemærkninger
7. Strategi om "Tryghed i Aalborg Kommune"
Beslutning: Se referat
8. Konfirmationsforberedelse
Beslutning: Til orientering
9. Miljø - Overførsel af afsatte midler fra renovering af Halkær Sø-projekt til Center for Grøn Omstilling
Beslutning: Anbefales
10. Spildevandsplanlægning - Forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019, Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold - regler og praksis
Beslutning: Anbefales
11. Eventuelt
Beslutning: Se referat
12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
13. Etablering af en borgerrådgiverfunktion i Aalborg Kommune.
Beslutning: Anbefales