Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 20. januar 2021
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af forslag til Spildevandsplan 2021-2032 (1. behandling)
Beslutning: Anbefales
3. Godkendelse af at behov for yderligere ressourcer til myndighedsbehandling ved separat- og spildevandskloakering indgår i Miljø- og Energiudvalgets budgetdrøftelser for 2022 i form af et budgetønske.
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Godkendelse af ejerskabsmodel for farveseparering
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af muligheder for implementering af ti affaldstyper ved husholdninger
Beslutning: Se referat
6. Godkendelse af dispensation fra tidsfrist for implementering af de ti affaldsfraktioner
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. Orientering om udvidelse af Flexskrald projektet
Beslutning: Til orientering
8. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
9. Orientering fra diverse selskaber
Beslutning: Til orientering
10. Eventuelt
Beslutning: Intet
11. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

12. Drøftelse af aftalemæssige forhold
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
13. Orientering om kontraktmæssige forhold
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
14. Orientering fra diverse selskaber mv.
Beslutning: Intet
15. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
16. Eventuelt
Beslutning: Intet

Åben

17. Underskriftsark
Beslutning: Godkendt