Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 4. december 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om virksomhedsrappotering pr. 31. oktober 2019
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af budget 2019 og 2020 - takstændringer og tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
4. Orintering om konsekvenser af budgetforlig 2020-2023
Beslutning: Til orientering
5. Godkendelse af takster for grundvandsbeskyttelse for 2020
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af Vandforsyningsplan 2020-2031 - princip for strategi for vandforsyning i det åbne land
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af Spildevandsplan 2020-2031 - Angivelse af kommende separatkloakeringsområder
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af spildevandsafledning i sommerhusområderne Storvorde Østre Enge, Skellet og Egense Skanse
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse af tematisering af Bæredygtighedsstrategi 2020-2024
Beslutning: Godkendt
10. Orientering om medlemsundersøgelse i NBE
Beslutning: Til orientering
11. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
12. Orientering fra diverse selskaber
Beslutning: Til orientering
13. Eventuelt
Beslutning: Intet
14. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

15. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
16. Orientering fra diverse selskaber mv.
Beslutning: Intet
17. Eventuelt
Beslutning: Intet