Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 5. september 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Budgetforslag 2019-2022
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Godkendelse af aftale om opgaveoverførsel for have- og parkaffald
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse af nedgravede containere på offentlige arealer uden for det godkendte område i tætbyen
Bilag til punkt 4
 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Godkendelse af ekspropriation til regulering af Svanholmgrøften
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af eksproppriation til realisering af vandløbsprojekt i Binderup Å ved Klæstrup Mølle
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. Orientering om procedure ved separat- og spildevandskloakering samt for udbedring af fejlkoblinger
Beslutning: Til orientering
8. Orientering om hovedprincipper for dispensationer ved krav om separatkloakering
Beslutning: Til orientering
9. Orientering om budget for jordfordeling i Aalborg Sydøst
Beslutning: Til orientering
10. Orientering om afgørelse efter vandløbsloven til hævning af vandstand mv. i Smidie Fenner
Beslutning: Til orientering
11. Orientering om redegørelse vedr. revision af Råstofplan 2016 (Region Nordjylland)
Beslutning: Til orientering
12. Godkendelse af henvendelse vedr. ændring af lov om kommunal drift af solcelleanlæg
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
13. Orientering om Klimakommunerapport 2016 og 2017
Bilag til punkt 13
 
Beslutning: Til orientering
14. Orientering fra rådmand og direktør
Bilag til punkt 14
 
Beslutning: Til orientering
15. Orientering fra diverse selskaber
Beslutning: Til orientering
16. Eventuelt
Beslutning: Intet
17. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

18. Godkendelse af uddeling af Bæredygtighedspris 2018
Beslutning: Godkendt
19. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
20. Orientering fra diverse selskaber mv.
Beslutning: Intet
21. Eventuelt
Beslutning: Intet

Åben

22. Godkendelse af Naturgas Nets takstændringer pr. 1. oktober 2018
Beslutning: Anbefales