Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 25. juni 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om regnskabsrapportering pr. 31. maj 2020 - skattefinansieret områder
Beslutning: Til orientering
3. Fortsat drøftelse af budget 2021-2024 - effektiviseringer og ønsker - skattefinansierede
Beslutning: Drøftedes
4. Fortsat drøftelse af budget 2021-2024 - effektiviseringer og ønsker- brugerfinansierede
Beslutning: Drøftedes
5. Godkendelse af vandforsyningsstrategi ved brandslukning
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af fokusområder for genbrugspladser til den kommende affaldsplan
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af udvidelse af området for nedgravede containere i tætbyen. Stigsborg havnefront.
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af udvidelse med boliger i boligselskaber i området med nedgravede containere i tætbyen
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse af humanitære organisationers fritagelse for gebyr ved aflevering af affald på genbrugspladserne
Beslutning: Godkendt
10. Godkendelse af vandforsyningsplan 2021-2032 - Forslag til strategi for fremtidssikre vandforsyninger
Beslutning: Godkendt
11. Orientering om Aalborg Kommune som børnevenlig by
Beslutning: Til orientering
12. Orientering om bæredygtighedselementerne i Børne- og Ungeuniverset
Beslutning: Til orientering
13. Orientering om afsætning af haveaffald og grøde til økologiske landmænd
Beslutning: Til orientering
14. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
15. Orientering fra diverse selskaber
Beslutning: Til orientering
16. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
17. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

18. Kontraktmæssige forhold
Beslutning: Godkendt
19. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
20. Orientering fra diverse selskaber mv.
Beslutning: Til orientering
21. Eventuelt
Beslutning: Intet

Åben

22. Underskriftsark
Beslutning: Godkendt