Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 5. februar 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om større koordinerende lednings- og vejarbejder 2020
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af ændring af spildevandsplanen vedrørende separatkloakering af ejendomme langs Bjerggade med tilstødende sidegader i Nørresundby
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af fristforlængelse til grundejere i sommerhusområderne Storvorde Østre Enge og skellet til udarbejdelse af projektforslag til fællesprivate renseløsninger
Beslutning: Godkendt
5. Orientering om status på spildevandskloakeringen i Hals-Hou i forhold til overløb med spildevand
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
6. Godkendelse af de støjmæssige rammer ved afholdelse af musikfestival i Kildeparken
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. Godkendelse af høringssvar til udkast til Kulturpolitik
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
8. Godkendelse af fokusområder for genbrug til den kommende affaldsplan
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse af internationale aktiviteter
Beslutning: Godkendt
10. Godkendelse af tema mm. - Bæredygtighedsfestival 2020
Beslutning: Godkendt
11. Orientering om Business Region Norddanmark støtte - Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling
Beslutning: Til orientering
12. Orientering om Bæredygtig Erhvervsservice
Beslutning: Til orientering
13. Orientering om Klimapartnerskab
Bilag til punkt 13
 
Beslutning: Til orientering
14. Orientering om planlægning af arealer til energianlæg
Beslutning: Til orientering
15. Orientering om status for tilslutning til fjernvarme i Storvorde og Sejlflod
Beslutning: Til orientering
16. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
17. Orientering fra diverse selskaber
Beslutning: Til orientering
18. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
19. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

20. Orientering om kontraktmæssige forhold
Beslutning: Til orientering
21. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
22. Orientering fra diverse selskaber mv.
Beslutning: Intet
23. Eventuelt
Beslutning: Intet