Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 9. oktober 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af DK2020 - Klimahandlingsplaner for hele Danmark
Beslutning: Anbefales
3. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
4. Underskriftsark
Beslutning: Godkendt