Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 7. august 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Fortsat drøftelse af budget 2021-2024 - effektiviseringer og ønsker - skattefinansierede
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
4. Eventuelt
Beslutning: Intet
5. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

6. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
7. Eventuelt
Beslutning: Intet

Åben

8. Underskriftsark
Beslutning: Godkendt