Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 20. maj 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af miljømæssig regulering af militær øvelsesplads på Flyvestation Aalborg.
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af forårsbudgetrevision 2020
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af strategiplaner 2021-2024 for Miljø- og Energiforvaltningen
Beslutning: Godkendt
5. Drøftelse af budget 2021-2024 - Foreløbige budgetønsker - skattefinansierede område
Beslutning: Drøftedes
6. Drøftelse af bidrag til effektiviseringer - Budget 2020 - 24
Beslutning: Drøftedes
7. Drøftelse af budget 2021-2024 - Foreløbige budgetønsker - brugerfinansierede område
Beslutning: Drøftedes
8. Godkendelse af farveseparering ved indsamlet madaffald til farvesepareringsanlæg
Beslutning: Anbefales
9. Orientering om status for udviklingen af mængden af plast i madaffald efter forsortering
Beslutning: Til orientering
10. Orientering om status på miljøgodkendelserne af genbrugsvirksomhederne i Sølyst
Beslutning: Til orientering
11. Orientering om konklusionen på grundejernes overvejelser om en fællesprivat renseløsning i sommerhusområderne Storvorde Østre Enge og Skellet.
Beslutning: Til orientering
12. Godkendelse af fælles nordjysk klimaindsats
Beslutning: Udsat
13. Orientering om Klimapartnerskab mellem Aalborg Kommune, Aalborg Forsyning og Alabu Bolig
Beslutning: Udsat
14. Orientering om NBE-bestyrelsens vedtagelse af ny strategi
Bilag til punkt 14
 
Beslutning: Udsat
15. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
16. Orientering fra diverse selskaber
Beslutning: Til orientering
17. Eventuelt
Beslutning: Intet
18. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

19. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
20. Orientering fra diverse selskaber mv.
Beslutning: Intet
21. Eventuelt
Beslutning: Intet

Åben

22. Underskriftsark
Beslutning: Godkendt