Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 18. september 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering om beslutning i Den udvidede Magistrat den 09.09.2019
3. Orientering om virksomhedsrapportering pr. 31. august 2019 - skattefinansierede område
4. Orientering om Nordjyllands Beredskab I/S - Årsregnskab 2018
5. Orientering om I/S RenoNord - Årsrapport 2018
6. Godkendelse af Strategi 2020 - 2023 for Aalborg Forsyning
7. Godkendelse af Aalborg Kommunes fokusområder i forhold til Limfjordsrådets masterplan for Limfjorden.
8. Godkendelse af strategiske partnerskaber med boligforeninger om grøn omstilling
Bilag til punkt 8
 
9. Orientering om proces og status vedrørende Bæredygtighedsstrategi 2020-24
10. Orientering om Aalborg Kommunens opgaver efter kystbeskyttelsesloven
11. Orientering fra rådmand og direktør
12. Orientering fra diverse selskaber
13. Eventuelt
14. Godkendelse af referat

Lukket

15. Orientering fra diverse selskaber mv.
16. Orientering fra rådmand og direktør
17. Eventuelt