Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 16. september 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af høringssvar til forslag til Hovedstruktur 2020 - Fysisk Vision 2035
Beslutning: Godkendt
3. Orientering om virksomhedsrapportering pr. 31 august 2020
Beslutning: Til orientering
4. Orientering og godkendelse af budgetforslag 2021-2024
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af kommunal lånegaranti til Aalborg Vand A/S til finansiering af to kildepladser
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af kommunal lånegaranti til Vejgaard Vandværk til finansiering af nye boringer og råvandsledning
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af vandplanindsatser i 3. planperiode for oplandet til Limfjorden i Aalborg Kommune
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af vandplanindsatser i 3. planperiode for oplandet Kattegat/Skagerrak
Beslutning: Anbefales
9. Godkendelse af forslag til Vandforsyningsplan 2021-2032 (1. behandling)
Beslutning: Anbefales
10. Godkendelse af fællesregulativ og fællesbestemmelser for offentlige vandløb i Aalborg Kommune
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
11. Godkendelse af anvendelse af det opstillede administrationsgrundlag til vurdering af BNBO
Beslutning: Godkendt
12. Drøftelse af principper for digitale politiske møder i Aalborg Kommune
Beslutning: Drøftedes
13. Godkendelse af høringssvar til strategi for Aalborg Kommunes Kunstfond
Beslutning: Godkendt
14. Godkendelse af udskydelse af affaldsplan
Beslutning: Godkendt
15. Orientering om fastholdelse af implementering af ordning for indsamling af madaffald
Beslutning: Til orientering
16. Orientering om at iværksætte planlægning og udbud af et farvesepareringsanlæg
Beslutning: Til orientering
17. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
18. Orientering fra diverse selskaber
Beslutning: Til orientering
19. Eventuelt
Beslutning: Intet
20. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

21. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
22. Orientering fra diverse selskaber mv.
Beslutning: Intet
23. Eventuelt
Beslutning: Intet

Åben

24. Underskriftsark
Beslutning: Godkendt