Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 6. november 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Drøftelse af Sammen genbruger vi mere - Temadag 1
Beslutning: Drøftedes
3. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt