Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 2. oktober 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af budgetforslag 2020-2023
Beslutning: Godkendt
3. Drøftelse af Uddannelsesstrategi 2019-22
Beslutning: Drøftedes
4. Godkendelse af kompetencefordeling mellem Miljø- og Energiudvalget og Miljø- og Energiforvaltningen vedrørende fjernkøling
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af ændring af spildevandsplanen vedrørende separatkloakering af ejendomme langs Ane Dams Gade med tilstødende sidegader i Nørresundby
Beslutning: Godkendt
6. Orientering om status for Fælles Strategisk Energiplan for Nordjylland (SEP NORD)
Beslutning: Til orientering
7. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Se referat
8. Orientering fra diverse selskaber
Beslutning: Se referat
9. Eventuelt
Beslutning: Se referat
10. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

11. Planlægning af arealanvendelse
Beslutning: Godkendt
12. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
13. Orientering fra diverse selskaber mv.
Beslutning: Intet
14. Eventuelt
Beslutning: Intet