Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 1. oktober 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
3. Budget 2015-18 - orientering om budgetforhandlinger
Beslutning: Til orientering
4. Henvendelse fra Jan Nymark Thaysen om erhverv's adgang til genbrugspladser
Beslutning: Til orientering
5. Godkendelse: Beredskabscenter Aalborg - Virksomhedsplan 2015-2017, udsættelse
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse: Miljøregulering af udendørs skydebaner i Aalborg Kommune
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse: Skytteforeningen Kimbrerne. Ændring af miljøgodkendelse
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse: Retningslinje for håndtering af bygge- og anlægsaffald i forbindelse med nedrivnings- og renoveringsprojekter i Aalborg Kommune
Beslutning: Godkendt
9. Anbefaling: Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for Lufthavnsområdet, Thistedvej mv. som følge af nedlæggelse af Forsvarets renseanlæg (2. behandling)
Beslutning: Anbefales
10. Orientering: Varmeplanlægning - Hals Fjernvarme a.m.b.a. Regnskab 2013-14
Beslutning: Til orientering
11. Orientering: Fluorstoffer i grundvand
Beslutning: Til orientering
12. Orientering: Opsamling af vandløbsgrøde i Aalborg Kommune 2014
Beslutning: Til orientering
13. Orientering: Miljøvurdering - Bæredygtighedstiltag i planerne
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
14. Orientering fra diverse selskaber mv
Beslutning: Til orientering
15. Eventuelt
Beslutning: Intet
16. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

17. Orientering fra diverse selskaber mv
Beslutning: Til orientering
18. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
19. Eventuelt
Beslutning: Intet