Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 2. april 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Forsyningsvirksomhederne - årsregnskab 2013
Bilag til punkt 2
 
Beslutning: Anbefales
3. Miljø- og Energiforvaltningen - overførsel fra 2013 til 2014. Tillægsbevillinger
Beslutning: Anbefales
4. Miljø- og Energiforvaltningen - Kompetencefordeling for opgaver inden for vandløb og vandplaner
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Miljø- og Energiudvalget - studietur
Beslutning: Anbefales
6. Vandforsyningsplanlægning - takst for grundvandsbeskyttelse for VSK
Beslutning: Anbefales
7. Vandforsyningsplanlægning - takst for Vandsamarbejde Hals, Grundvandsbeskyttelse
Beslutning: Anbefales
8. Vandforsyningsplanlægning - bidrag til Vandsamarbejde Aalborg, Åben Land og Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse i 2015
Beslutning: Godkendt
9. Vandforsyningsplanlægning – indvindingstilladelse, Ejdrupvej 12 og Savhøjvej 2, 9240 Nibe
Beslutning: Godkendt
10. Vandforsyningsplanlægning – midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med opførelse af erhvervs- og kontorhus, Alexander Foss Gade, 9000 Aalborg
Beslutning: Godkendt
11. Vandforsyningsplanlægning – Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
12. Varmeplanlægning - orientering om Varmeplan Aalborg
Beslutning: Til orientering
13. Varmeplanlægning - Ændring af områdeafgrænsningen fra individuel opvarmning til kollektiv forsyning med fjernvarme Klokkevej 1C, Dall Villaby. Projektgodkendelse
Beslutning: Godkendt
14. Miljø - Orientering om Beretning for miljøområdet 2013 samt Tilsynsplan for miljøområdet
Beslutning: Til orientering
15. Miljø - Vandløbsvedligeholdelse ”Aalborg-metoden”
Beslutning: Til orientering
16. Miljø - Vandplanprojekter - status på vandløbsindsatser i 1. planperiode
Beslutning: Til orientering
17. Orientering/besøg hos Varme
Beslutning: Udsat
18. Orientering fra diverse selskaber mv
Bilag til punkt 18
Dansk Fjernvarme - dagsorden til generalforsamling den 30.04.2014

 
Beslutning: Til orientering
19. Orientering fra rådmand og direktør
Bilag til punkt 19
 
Beslutning: Til orientering
20. Eventuelt
Beslutning: Intet
21. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

22. Orientering fra diverse selskaber mv
Beslutning: Intet
23. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
24. Eventuelt
Beslutning: Intet