Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 4. juni 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. HMN Naturgas I/S - årsrapport 2013
Beslutning: Til orientering
3. I/S Reno-Nord - årsrapport 2013
Beslutning: Til orientering
4. Renovest I/S - årsrapport 2013
Beslutning: Til orientering
5. I/S MOKANA - årsrapport 2013
Beslutning: Til orientering
6. Klimatilpasningsplan 2013
Beslutning: Til orientering
7. Klimastrategi 2012-15 - status
Beslutning: Fremsendes
8. Administration - Kompetencefordeling for opgaver i relation til Vandforsyningsloven
Beslutning: Godkendt
9. Varmeplanlægning - etablering af fjernvarmeforsynet blokvarmecentral Stormgade 9, Aalborg. Projektgodkendelse
Beslutning: Godkendt
10. Miljø - kompetencefordeling i ulempesager
Beslutning: Godkendt
11. Miljø - Kompetencefordeling for godkendelses- og tilladelsesopgaver vedrørende virksomheder
Beslutning: Godkendt
12. Miljø - Bæredygtighedsfestival 2014
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
13. Miljø - miljøgodkendelse af Tulip
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
14. Orientering/besøg hos Beredskabscenter Aalborg
Beslutning: Til orientering
15. Orientering fra diverse selskaber mv
Beslutning: Til orientering
16. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
17. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
18. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

19. Orientering fra diverse selskaber mv
Beslutning: Intet
20. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
21. Eventuelt
Beslutning: Intet