Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 5. februar 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
2. Miljø- og Energiforvaltningen - større ledningsprojekter i 2014
Beslutning: Til orientering
3. Varmeplanlægning - forlængelse af dispensation til opvarmning med naturgas, Svanningevej 10, Aalborg Øst
Beslutning: Godkendt
4. Vandforsyningsplanlægning – Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse
Beslutning: Udsat
5. Miljø - etablering af Vandråd
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Miljø - NBE og Center for Grøn Omstilling
Beslutning: Godkendt
7. Orientering om Miljø- og Energiforvaltningen
Beslutning: Til orientering
8. Orientering fra diverse selskaber mv
Beslutning: Til orientering
9. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
10. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
11. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

12. Orientering fra diverse selskaber mv
Beslutning: Til orientering
13. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
14. Eventuelt.
Beslutning: Intet