Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 5. marts 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Varmeplanlæging - dispensation fra tilslutningspligt til fjernvarme for byggepladsfaciliteter, Nyt Aalborg Universitetshospital, Postgårdsvej, Aalborg Øst
Beslutning: Godkendt
3. Vandforsyningsplanlægning - Indsigelse mod Rebild Kommunes udkast til indsatsplan for OSD 1432
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Vandforsyningsplanlægning - Orientering om indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse
Beslutning: Til orientering
5. Varme - takstændringer pr. 1. april 2014
Beslutning: Anbefales
6. Renovation - Naturgenopretning, Lergrav II, Østerådalen
Beslutning: Til orientering
7. Miljø - Budgetomplacering. Fastholdelse af Aalborgs brand som bæredygtig by
Beslutning: Udsat med bemærkninger
8. Henvendelse fra miljø- og energiudvalgsmedlemmerne Jan Thaysen og Lars Peter Frisk om kommunegaranti til Kongerslev Fjernvarme
Beslutning: Godkendt
9. Orientering fra diverse selskaber mv
Beslutning: Intet
10. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
11. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
12. Eventuelt
Beslutning: Til orientering

Lukket

13. Orientering fra diverse selskaber mv
Beslutning: Til orientering
14. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
15. Eventuelt
Beslutning: Intet