Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 6. august 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden.
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
2. Miljø- og Energiudvalget - møder 2. halvår 2014
Beslutning: Godkendt
3. Vandforsyningsplanlægning - 2. behandling af indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
4. Miljø- og Energiforvaltningen - status på budget 2014, ressourcebehov til det skattefinansierede område 2015-18
Bilag til punkt 4
 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Forsyningsvirksomhederne - virksomhedsrapportering pr. 30. juni 2014 - skattefinansieret område
Beslutning: Til orientering
6. Aalborg Forsyning, Gas - takstændringer 2014
Beslutning: Anbefales
7. Varmeplanlægning – Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. Budget 2014-15 og takster pr. 1. juli 2014
Beslutning: Godkendt
8. Varmeplanlægning - Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk A.m.b.a. Budget for 2014-15 og takster pr. 1. juli 2014
Beslutning: Godkendt
9. Varmeplanlægning - Hals Fjernvarme A.m.b.a. - Budget 2014-15 og takster pr. 1. juni 2014
Beslutning: Godkendt
10. Varmeplanlægning - Mou Kraftvarme a.m.b.a. Budget 2014-15 og takster pr. 1. juli 2014
Beslutning: Godkendt
11. Varmeplanlægning - Ulsted Varmeværk A.m.b.a. Budget 2014-15 og takster pr. 1. juli 2014
Beslutning: Godkendt
12. Varmeplanlægning - status for varmeleverandører 2013
Beslutning: Til orientering
13. Varmeplanlægning - ændring af vedtægter, Hals Fjernvarme A.m.b.a
Beslutning: Godkendt
14. Orientering fra diverse selskaber mv
Beslutning: Til orientering
15. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
16. Eventuelt.
Beslutning: Intet
17. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

18. Orientering fra diverse selskaber mv
Beslutning: Intet
19. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
20. Eventuelt.
Beslutning: Intet