Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 7. maj 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
2. Henvendelse fra miljø- og energiudvalgsmedlemmerne Lars Peter Frisk og Jan Nymark Thaysen om parkeringskontrol
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
3. Miljø- og Energiforvaltningen - virksomhedsrapportering pr. 31. marts 2014, skattefinansierede områder
Beslutning: Til orientering
4. Varmeplanlægning - forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet Hals Fjernvarme A.m.b.a. Projektgodkendelse
Bilag til punkt 4
 
Beslutning: Anbefales
5. Varmeplanlægning – anmodning om kommunegaranti, Hals Fjernvarme A.m.b.a
Beslutning: Fremsendes
6. Varmeplanlægning - etablering af forsyning med central kraftvarme i Sulsted. Projektgodkendelse
Beslutning: Anbefales
7. Varme – takster og anlægsbevilling.
Beslutning: Anbefales
8. Vandforsyningsplanlægning - afslag på ansøgning om indvindingstilladelse, Dallvej 70, 9230 Svenstrup
Beslutning: Godkendt
9. Handlingsplan for Bæredygtighedsstrategi 2013-16
Beslutning: Godkendt
10. EU's borgmesteraftale om klima
Bilag til punkt 10
 
Beslutning: Anbefales
11. Klimatilpasningsplan 2013
Beslutning: Udsat
12. Miljø - kompetencefordeling vedrørende badevand og svømmebade
Beslutning: Godkendt
13. Miljø - kompetencefordeling for opgaver inden for jordforureningsområdet
Beslutning: Godkendt
14. Miljø – administration i forbindelse med restprodukter og forurenet jord efter Miljøbeskyttelseslovens § 19
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
15. Miljø – tilsyn med håndtering af asbestholdigt affald på Eternitgrunden
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
16. Miljø - miljøgodkendelse af Tulip
Beslutning: Udsat
17. Miljø- og Energiudvalget - ændring af mødedato 2014
Beslutning: Godkendt
18. Orientering fra diverse selskaber mv
Beslutning: Til orientering
19. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
20. Eventuelt
Beslutning: Intet
21. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

22. Orientering fra diverse selskaber mv
Beslutning: Intet
23. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
24. Eventuelt
Beslutning: Intet
25. Beredskabscenter Aalborg – forretningsmæssige forhold
Beslutning: Anbefales