Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 15. januar 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Valg af næstformand
Beslutning: Godkendt
3. Forretningsorden for Miljø- og Energiudvalget.
Beslutning: Godkendt
4. Mødedatoer i 2014
Beslutning: Godkendt
5. Miljø- og Energiforvaltningen – kompetencefordeling
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Gas - takstændringer pr. 1. december 2013
Beslutning: Anbefales
7. Forsyningsvirksomhederne - virksomhedsrapportering pr. 30. november 2013, skattefinansieret område
Beslutning: Til orientering
8. Affaldsplanlægning - Opløsning af Renovest I/S
Beslutning: Anbefales
9. Orientering om Miljø- og Energiforvaltningen
Beslutning: Til orientering
10. Orientering fra diverse selskaber mv
Beslutning: Til orientering
11. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

13. Orientering fra diverse selskaber mv
Beslutning: Intet
14. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
15. Eventuelt.
Beslutning: Intet
16. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt