Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 17. september 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
2. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
3. Henvendelse fra udvalgsmedlem om affaldsplanlægning
Beslutning: Til orientering
4. Orientering: Budgetforslag 2015-18 – konsekvenser af budgetterede besparelser på redningsberedskabet
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
5. Godkendelse: Kompetencefordelingen vedrørende parkeringskontrol i Aalborg Kommune
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse: Revision af administrationsgrundlag for miljøgodkendelse af husdyrbrug i forhold til udvaskning af nitrat
Beslutning: Udsat
7. Anbefaling: Grundvandsbeskyttelse, Drastrup
Beslutning: Anbefales
8. Anbefaling: Gas - Takstændringer pr. 1. oktober 2014
Bilag til punkt 8
 
Beslutning: Anbefales
9. Orientering: Miljø- og Energiforvaltningen - virksomhedsrapportering pr. 31. august 2014, skattefinansieret områder
Beslutning: Til orientering
10. Orientering: Kvalitetsstyring/kvalitetsledelse - ledelsens evaluering og redegørelse om indsats og resultater i 2013
Beslutning: Til orientering
11. Orientering: Projekt giftfri by
Beslutning: Til orientering
12. Orientering: Miljøvagten, Årsberetning 2013
Bilag til punkt 12
 
Beslutning: Til orientering
13. Orientering/besøg hos Miljø
Beslutning: Til orientering
14. Orientering fra diverse selskaber mv
Beslutning: Til orientering
15. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
16. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

17. Orientering: Aalborg Forsyning, Varme - benchmarking 2013
Beslutning: Til orientering
18. Orientering fra diverse selskaber mv
Beslutning: Til orientering
19. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
20. Eventuelt
Beslutning: Intet