Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 19. marts 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
2. Forsyningsvirksomhederne - Foreløbigt regnskab 2013
Beslutning: Til orientering
3. Spildevandsplanlægning - forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019, Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold - regler og praksis
Beslutning: Anbefales
4. Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for at tilvejebringe ekspropriationsgrundlag for spildevandskloakering i sommerhusområdet Hals-Hou
Beslutning: Godkendt
5. Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for Lufthavnsområdet, Thistedvej mv. som følge af nedlæggelse af Forsvarets renseanlæg
Beslutning: Godkendt
6. Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen vedrørende udvidelse af eksisterende bassin ved Brådalvej, nordvest for Nøvling
Beslutning: Godkendt
7. Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald
Beslutning: Drøftedes
8. Miljø - overførsel af afsatte midler fra renovering af Halkær Sø-projekt til Cener for Grøn Omstilling
Beslutning: Anbefales
9. Miljø - godkendelse af sammensætning og kompetencer i Vandråd Limfjorden
Beslutning: Godkendt
10. Orientering/besøg hos Renovation
Beslutning: Til orientering
11. Orientering fra diverse selskaber mv
Beslutning: Til orientering
12. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
13. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
14. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

15. Varme - ejendomsforhold
Beslutning: Godkendt
16. Orientering fra diverse selskaber mv
Beslutning: Til orientering
17. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
18. Eventuelt
Beslutning: Intet