Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 20. maj 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Miljø- og Energiforvaltningen - virksomhedsrapportering pr. 30. april 2014, skattefinansieret områder
Beslutning: Til orientering
3. Miljø- og Energiforvaltningen - budget 2014. Tillægsbevillinger og takstændringer
Beslutning: Anbefales
4. Miljø- og Energiforvaltningen - Principper og retningslinjer for samråd
Beslutning: Godkendt
5. Vandforsyningsplanlægning - indsatsplan for Hammer Bakker og Tylstrup
Bilag til punkt 5
 
Beslutning: Til orientering
6. Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald - serviceniveau
Bilag til punkt 6
 
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
7. Miljø - kompetencefordeling for godkendelses- og tilladelsesopgaver vedrørende dambrug og landbrug
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
8. Miljø - miljøgodkendelse af Tulip
Beslutning: Udsat med bemærkninger
9. Miljø - opkrævning af betaling for Miljøvagt hos forurener
Bilag til punkt 9
 
Beslutning: Anbefales
10. Orientering fra diverse selskaber mv
Beslutning: Til orientering
11. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
12. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
13. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

14. Orientering fra diverse selskaber mv
Beslutning: Intet
15. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
16. Eventuelt
Beslutning: Intet