Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 20. august 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
2. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025
Bilag til punkt 3
 
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse: Kompetencefordeling for opgaver inden for affaldsmyndighed
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse: Kompetencedelegation for opgaver i relation til Varmeforsyningsloven
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse: Prioritering af myndighedsopgaver på vandforsyningsområdet
Beslutning: Godkendt
7. Anbefaling: Indsatsplan for Tylstrup Vandværk (1. behandling)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
8. Anbefaling: Ændring af spildevandsplanen i sommerhusområdet Hals-Hou for at tilvejebringe ekspropriationsgrundlag for spildevandskloakering (2. behandling)
Bilag til punkt 8
 
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
9. Godkendelse: Ændring af spildevandsplanen vedrørende 2 vedtagne lokalplaner i Lindholm og Gug (1. behandling)
Beslutning: Godkendt
10. Godkendelse: Klimakommunerapport 2013
Bilag til punkt 10
 
Beslutning: Godkendt
11. Høring: Landdistriktspolitik 2014-2018
Beslutning: Godkendt
12. Høring: Strategi for Aalborg Kommunes internationale samarbejde
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
13. Høring: Smart City Aalborg
Beslutning: Godkendt
14. Høring: Vandplan for Limfjorden og vandplan for Nordlige Kattegat og Skagerrak
Beslutning: Godkendt
15. Godkendelse: Kompetencefordeling i forbindelse med miljøvurdering af kommuneplan og lokalplaner
Beslutning: Udsat
16. Godkendelse: Kompetencefordeling i forbindelse med VVM-sager
Beslutning: Udsat
17. Orientering fra diverse selskaber mv
Beslutning: Til orientering
18. Eventuelt
Beslutning: Intet
19. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

20. Godkendelse: Aftalemæssige forhold for Aalborg Forsyning, Varme
Beslutning: Godkendt
21. Orientering fra diverse selskaber mv
Beslutning: Til orientering
22. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
23. Eventuelt
Beslutning: Intet