Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget 5. november 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse: Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for OSD 1435 - Aalborg Sydøst
Bilag til punkt 3
 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Tylstrup Vandværk
Bilag til punkt 4
 
Beslutning: Ikke godkendt med bemærkninger
5. Godkendelse: Kompetencefordeling for opgaver i relation til Vandsamarbejde Aalborg
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse: Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen vedrørende separatkloakering af ejendomme i den fælleskloakerede del af K-område 3.0.20 i Klarup inden den 31. december 2019 (1. beha
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse: Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for Bislev vedrørende sikring af ekspropriationsgrundlag for flytning af planlagt bassin ved Nørrevadvej, Bislev (1. behandling)
Beslutning: Godkendt
8. Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen vedrørende separatkloakering af Midt-by-ejendomme i området ved Danmarksgade, Løkkegade, Kjellerupsgade og Karolinelund mv. inden den 31. december
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse: Revision af administrationsgrundlag for miljøgodkendelse af husdyrbrug i forhold til udvaskning af nitrat
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
10. Godkendelse: Revidering af tilsynsplan for Miljøområdet 2013-2017
Beslutning: Godkendt
11. Orientering: Miljøministeriets analyse af IPCC-rapport vedr. klimatilpasning
Beslutning: Til orientering
12. Orientering/besøg hos Energicenter Aalborg
Beslutning: Til orientering
13. Orientering fra diverse selskaber
Beslutning: Til orientering
14. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
15. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

16. Orientering fra diverse selskaber mv.
Beslutning: Intet
17. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
18. Eventuelt
Beslutning: Intet